நவம்பா் – விளையாட்டு போட்டிகள்

சிவகங்கை மாவட்ட மகளிர் விளையாட்டு சங்கத்தின் சார்பில் நவம்பா் மாதத்திற்கான பெண்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் காளையார்கோவில் மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தின் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி

Read more

பெண்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்

சிவகங்கை மாவட்ட மகளிர் விளையாட்டு சங்கத்தின் சார்பில் பெண்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் காளையார்கோவில் மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தின் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள்

Read more