உலக பாரம்பரிய வார விழா

இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் ஆலய ஆய்வு திட்டம் மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழக வரலாற்றுத்துறையுடன் இணைந்து கொண்டாடிவரும் உலக பாரம்பரிய வார விழாவின் ஒரு பகுதியாக பள்ளி மற்றும்

Read more

திருஞான சம்மந்த நல்லூர் – முடிக்கரை

சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவில் அருகே உள்ள முடிக்கரையில் 8-லிருந்து 12ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட செம்பூரான் கற்களால் கட்டப்படட இரண்டு கோவில்கள் உள்ளன. பழந்தமிழா்கள் அதிகளவில் வாழ்ந்ததற்கான் தடயங்கள்

Read more

தொல்புலச் செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார்கோவில் பகுதியில் மக்கள் வாழ்விடங்கள், முதுமக்கள் தாழிகள் மற்றும் கல்வட்டங்கள் என்று 1000 முதல் 4000 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட இடங்களான இலந்தக்கரை, நல்லேந்தல் பகுதியை

Read more