தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம்

சிவகங்கை மாவட்ட தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் காளையார்கோவில் ஒன்றியத்திலுள்ள பள்ளி  மாணவர்களுக்கான துளிர் அறிவியல் வினாடி வினாப் போட்டி  நடத்தப்பட்டது. பள்ளி மாணவர்களிடையே அறிவியல் ஆர்வத்தைத்

Read more