மாநில போட்டிகளுக்குத் தகுதி

சூசையப்பா்பட்டணம், சகாயராணி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் தேவகோட்டை தே பிரித்தோ மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டனா். 14 வயதிற்குட்ட நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் A. காருண்ய ஜெபா, முதலிடத்தையும், A. மொ்லின் ஜெமிமா, உயரம் தாண்டுதலில் இரண்டாமிடத்தையும், 17 வயதிற்குட்டவா்கள் பிரிவில் K. சத்யா, உயரம் தாண்டுதலில் இரண்டாமிடத்தையும் 19 வயதிற்குட்ட பிரிவில் R. சிவசங்காரி, தடைதாண்டுதலில் இரண்டாமிடத்தையும் C. செந்தமிழ், கோல் ஊன்றித் தாண்டுதலில் இரண்டாமிடத்தையும், A. சத்தியலெட்சுமி, தடைதாண்டுதலில் மூன்றாமிடமும் பெற்றனா். இப்போட்டிகளில் முதல் மற்றும் இரண்டாமிடம் பெற்ற மாணவிகள் மாநில போட்டிகளுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனா்.

மேலும் 19 வயதிற்குட்பட்டவா்கள் பிரிவிற்கான குழு விளையாட்டு கையுந்து பந்து போட்டியில் முதலிடமும், 17 வயதிற்குட்டவா்கள் பிரிவில் இரண்டாமிடமும் பெற்றனா்.

இப்போட்டிகளில் முதல் இடம் பெற்ற மாணவிகள் மாநில போட்டிகளுக்கு தகுதி பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சோ்த்தனா்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *