வரலாறு ஆசிரியர் சந்திப்பு

சிவகங்கை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் அவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி முதுகலை ஆசிரியர் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாறு ஆசிரியர் கழக இயக்கத்தினர் இன்று சந்தித்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *