மாபெரும் கையுந்து பந்து போட்டி

காளையார்கோவில் கையுந்து பந்து கழகம் UVC மற்றும் Six Man இணைந்து நடத்தும் மபெயரம் கையுந்து பந்து போட்டி

நவீன் நினைவு கோப்பை

நாள் : 03/11/2019 நேரம் : 9.00 AM, இடம் : DIET GROUND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *