பரவலாக நல்ல மழை

தாளையார்கோவில் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு பரவலாக நல்ல மழை பெய்ததின் காரணமாக அப்பகுதிகளில் விவசாயப் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *